Events for March 2019

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON

3

4

5
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON Handstand Classes Spring 2019 - Toronto, ON

6

7

8

9
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON

10

11

12
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON Handstand Classes Spring 2019 - Toronto, ON

13

14

15

16
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON

17

18

19
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON Handstand Classes Spring 2019 - Toronto, ON

20
Handstand Certification Moncton, NB

21
Handstand Certification Moncton, NB

22

23
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON Flexibility Level 1 Certification Moncton, NB

24
Flexibility Level 1 Certification Moncton, NB

25

26
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON Handstand Classes Spring 2019 - Toronto, ON

27

28

29

30
Flexibility Classes Spring 2019 - Toronto, ON

31

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday